Green H

Om Green H

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner.

Vi er imponerte over arbeidet Bodø/Glimt gjør også utenfor banen! Sammen med klubben, kommunen og næringslivet i Bodø ønsker vi å bidra i nærmiljøet med positive tiltak samt utvikle grønne løsninger for en rekke formål utover ferjedrift, inkludert tungtransport, jernbane og luftfart.

FAKTA