Action Now

Hva er ditt Action Now-løfte?

Alle partnerne i Glimt må i forbindelse med en partneravtale gi et Action Now-løfte for avtaleåret!

Annonse:

Tanken er å inkludere og invitere alle våre partnere på bærekraftsreisen vår, i tillegg til at hver enkelt aktør får muligheten til å vise at de tar et samfunnsansvar utover sin egen drift. Av en haug med slike Action Now-løfter har vi løftet frem noen partnere som har vært kreative i sine løfter. 

Gunvald Johansen Handel AS har valgt FNs bærekraftsmål nr. 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn. Gunvald Johansen Handel skal gjennom sin egen utviklede merkeordning for bærekraftige produkter «den grønne hammeren» etterstrebe å velge bort produkter som er skadelig for miljø og omgivelser og samtidig etterstrebe å finne mer bærekraftige alternativer. Bedriften skal gjennom dette hjelpe kunder til å gjøre mer bærekraftige valg av byggevarer til sine prosjekter.

JobbNorge - som Action Now-løfte fra partner vil man oppfordre ansatte med familier til å bidra med «plogging» i sitt nærområde minst en gang i året, og fortsette det gode arbeidet med og mot bærekraftsmål nr.  3 God helse og livskvalitet internt.

KPMG - som ActionNow-løfte til Bodø/Glimt vil alle ansatte i KPMG Bodø bidra til bærekraftsmål nr. 14 – Livet i havet og nr. 15 - Livet på land ved å ha en fellestur med strandrydding/søppelplukking («plawking»). Som det ledende kompetansehuset i Nordland ønsker vi videre å dra frem et viktig bærekraftsmål for oss i KPMG: Bærekrftsmål nr. 4 – God utdanning. Vi har over tid bygd opp en utviklingspool i Bodø for studenter ved Nord universitet hvor vi tilbyr praksisplasser/deltidsstillinger som leverer tjenester til KPMG i hele landet. Dette er en glimrende mulighet for studentene til å skaffe seg erfaring og praksis i arbeidslivet og svært mange av disse studentene fortsetter sin karriere i KPMG etter endt utdannelse.

Adventure Tailor har skrevet under på Godsalliansens forpliktelse om å kun bruke seriøse godstransportører i deres drift. Det vil si at vi ikke vil bruke transportaktører som driver sosial dumping og utnytter sine ansatte.

Annonse fra Eliteserien: