Gunvald Johansen

Om Gunvald Johansen

Gunvald Johansen Bygg AS er et av Nord-Norges ledende entreprenørselskap. Selskapet har en årlig omsetning på rundt 650 millioner. Det er ca. 140 medarbeidere og selskapet er lokaleid av Gunvald Johansen konsernet. Hovedkontoret er i Bodø. Bedriften har et avdelingskontor på Leknes.

Vi tilbyr utvikling og bygging av alle typer boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Vi legger stor vekt på ivaretakelse av ytre miljø, kvalitetssikring og et godt- og sikkert arbeidsmiljø. Selskapet er sertifisert etter ISO NS-EN 14001, 9001 og 45001.

For alle typer mindre byggeprosjekter har vi vår egen serviceavdeling, GJ Byggservice, som tar på seg slike oppdrag.

Hos oss setter vi våre kunder i fokus, og bidrar aktivt i prosjektutvikling og prosjektering for å finne optimale miljømessige, tekniske, estetiske og kostnadseffektive løsninger. En kompetent og bredt sammensatt organisasjon kommer våre kunder til gode.

Våre største prosjekter i 2021 er; Mørkvedbukta skole- og barnehage, Sjøsiden i Bodøsjøen, Løvoldgården, Reinsletta Allé, Jensvolldalen og SmartHotel i Sjøgata.

Gunvald Johansen konsernet har i tillegg 5 Byggmakkerbutikker, Bodø Glass & Ramme og en rekke eiendommer i sin portefølje.

Noen av våre prosjekter: https://gj.no/Pagaende-prosjekter

FAKTA