Laksekamp 2017.

Salten Aqua

Selskapene i Salten Aqua- gruppen utgjør tilsammen en fullverdig verdikjede for produksjon og salg av laks.

FAKTA