Om Bodø/Glimt Gatelag

Gatelaget - en arena hvor mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring.

Annonse:

Gatelaget er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø/Glimt og Bodø kommune. På trening er det både representanter fra Bodø/Glimt og Bodø kommune, oppfølgingstjenesten rus og psykiatri.

Gatelaget er en arena hvor mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring.

Gatefotball er et sted å utvikle og etablere en rusfri identitet, og et sted for å tro på seg selv og andre. Samtidig bidrar gatefotball til å gi spillerne erfaring med å bruke kroppen og å være i en sosial setting hvor det også er rom for å sortere opplevelser og følelser. 

Gatefotball er et lavterskeltilbud der det stilles få krav for deltakelse og hvor de bestemmer hvor store eller små skritt de ønsker å ta av gangen. Gatefotballen er med og bidrar til at mennesker kommer ut av isolasjon og opplever glede og mestring. Målet er å skape vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og sosiale samlinger.

Gatelaget går sammen på alle hjemmekampene til Bodø/Glimt, og har flere sosiale kvelder med pizza og bortekamper på storskjerm.

Treningstid: Onsdager 12:00 – 14:00 i Nordlandshallen. 

Vi starter treningen med lunsj fra 12:00 til 12:30, og fotballaktiviteten er fra 12:30 til 13:30. Fra 13:30 til 14:00 snakker vi litt om hvordan treningen har vært. 

Utstyr: Alle spillerne får treningstøy, og i noen tilfeller hjelper vi til med sko.

Kontaktpersoner:

Cato Moan, Bodø/Glimt: 

906 11 298

[email protected]

Frode Carlos Verstad, Bodø kommune: 

907 73 195

[email protected]

Er du eller noen du kjenner interessert? Ta kontakt med Cato eller Frode for nærmere informasjon.

Annonse fra Eliteserien: