Patrick Berg i vår nye ACTION NOW drakt.

Action Now

I kampen mot Lillestrøm søndag 6. oktober vil Bodø/Glimt spille i helgrønne drakter, og logoene til draktpartnerne er byttet ut med FNs bærekraftsmål.

Annonse:

- Synligheten på drakta er bare en del av en større satsing klubben gjør, forteller daglig leder Frode Thomassen.

Thomassen mener at fotballklubber og idrettslag kan være til inspirasjon, og nå vil altså Glimt inspirere! Klubben har laget et helt program for å skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftsmål. Dette programmet har fått navnet Action Now, eller på norsk; GI ALT for ei bærekraftig fremtid – budskapet laget vanligvis spiller med på drakta.

- Action Now-programmet til Bodø/Glimt har tre målsettinger. Vi vil øke kunnskapen i befolkningen om FNs bærekraftsmål, vi vil bidra til å bygge sterke og solide samfunn for framtiden og vi har lyst til å inspirere til handling, fortsetter Jannike Ramsvik, leder marked og kommunikasjon i Bodø/Glimt.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Bærekraft_gul_front
Patrick Berg i den grønne bærekraftsdrakten og Håkon Evjen i den gule hjemmedrakten. Foto: Christina Norum/Riktig Spor

Samarbeid om grønn drakt

Samtlige av Glimts draktpartnere stilte seg bak ideen om å fronte FNs bærekraftsmål sammen. Konserndirektør i Sparebank1 Nord-Norge, Trude Glad, er glad for at Bodø/Glimt kan bruke sin stemme til å sette fokus. 

- Vi er veldig stolte av å ha en partner som utfordrer og inspirerer på denne måten. Det var ikke tvil fra vår side om å stille oss bak budskapet, sier Glad.

På hver hjemmekamp så langt i sesongen 2019 har vi frontet FNs bærekraftsmål. Les mer her.

Positiv spillergruppe

Initiativet har også blitt godt mottatt i spillergruppa. 

- Jeg er veldig glad i å bruke naturen og håper vi kan etterlate oss en verden der fremtidige generasjoner kan ha like stor glede av naturen som vi har nå, sier Bodø/Glimt spiller Patrick Berg.

A-laget ser frem til å kunne spille kamp i en drakt som betyr noe og sette FNs bærekraftsmål på dagsorderen.  

Bærekraft_pressebilde_bak[1]
Patrick Berg i den grønne bærekraftsdrakten og Håkon Evjen i den gule hjemmedrakten. Foto: Christina Norum/Riktig Spor

En kamp til

Glimt skal bruke bærekraftsdraktene to ganger i år. Det skjer i bortekampene mot Odd og Lillestrøm. Action Now-programmet blir ikke lagt på is etter sesongens slutt. 

- Action Now fortsetter i 2020, så hvem vet - kanskje dukker draktene opp igjen, og kanskje inspirerer vi andre til lignende «klimabrøl», avslutter Thomassen.

Se ACTION NOW-filmen her:


Draktpartnerne

Sparebank1 Nord-Norge

FNs bærekraftsmål nummer 8.
FNs bærekraftsmål nummer 8.

- Nord-Norge og den arktiske regionen er blant stedene i verden som virkelig kommer til å merke klimaendringene på kroppen. Derfor er det viktig at det nordnorske samfunnet og den nordnorske banken bidrar, sier konserndirektør i SpareBank1 Nord-Norge Trude Glad.

- Vi har kuttet betydelig i egen virksomhets utslipp de siste årene, men kan selvsagt fortsatt bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med å ytterligere integrere bærekraft som en del av den daglige virksomheten vår, fortsetter Glad.

SpareBank1 har valgt seg FNs bærekraftsmål nr. 8 som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  

Bodø Energi

FNs bærekraftsmål nummer 7.
FNs bærekraftsmål nummer 7.

- Kraft- og energibransjen har en nøkkelrolle når det gjelder å begrense utslipp og skape nye rene energikilder, forteller konsernsjef Arne Juell.

- Vår jobb er i stor grad å erstatte fossil brensel med ren energi. Vi er på mange måter løsningen på de utfordringene vi står overfor. Fjernvarmeanlegget Keiseren, utbygging og leasing av ladestasjoner til el-bil, er eksempler på bærekraftige og fornyende energitiltak Bodø Energi har igangsatt.

- Vi er inne i utrolig spennende tider og vi kommer til å møte både utfordringer og muligheter, forteller han.

Bodø Energi skal være med på utviklingen, og vil fortsette å gi tilbake til samfunnet rundt seg.

- Når vi kan bidra til idrett og kultur, så er vi med på å trygge bolysten og trivselen i Bodø. Dette gjør at vi både lettere kan beholde folk i byen og kan rekruttere nye innbyggere. Byen skal vokse i årene som kommer, og er også avhengig av sosial bærekraft. Det handler om muligheter for alle, sosiale nettverk, medvirkning og stedstilhørighet. Vi trenger rett og slett et helsefremmende lokalsamfunn, avslutter Juell.

Bodø Energi har fokus på FNs bærekraftsmål nr. 7, om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Iris Salten

FNs bærekraftsmål nummer 12.
FNs bærekraftsmål nummer 12.

Salten skal bli verdensmestere i kildesortering og vi sikter oss mot at hele 65% av avfallet fra husholdningene i Salten blir kildesortert innen 2020.

- Kravet om 65% sortering har EU satt til sine medlemsland og alliansepartnere først i 2035, og her i Salten er vi allerede oppe i 60%, forteller Pernille Kolsing, markedsansvarlig i Iris Salten IKS

- Målet er dermed godt innen rekkevidde. Legg deg i hardtrening, slank restavfallet og bli med å bidra til at Salten blir best på kildesortering!

Iris Salten har fokus på FNs bærekraftsmål nummer 12, som handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. 

Nordic Smart House

FNs bærekraftsmål nummer 9.
FNs bærekraftsmål nummer 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laks.no

FNs bærekraftsmål nummer 14.
FNs bærekraftsmål nummer 14.

Laks.no fronter FNs bærekraftsmål nummer 14 - Liv under vann; Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Bak laks.no står 11 aktører i laksenæringen. Disse har profilert seg som ei samlet næring i mange år, med budskapet om å spise mer laks. Bærekraftsbudskapet er også svært viktig for næringa. Geir Wenberg i Salten Aqua representerer laks.no og forklarer. 

- Ei samlet næring har hatt bærekraftig drift som fokusområde i mange år og vi har hatt en positiv utvikling, sier Wenberg.

Det handler både om at laksen skal være trygg å spise, samt at man jobber aktivt for å sikre bærekraftig produksjon. Sertifiseringer setter krav til blant annet bærekraftig produksjon. Det Norske Veritas reviderer selskaper som søker sertifiseringer som Global G.A.P og ASC. 

- Produserer du mat må du sette høye krav til deg selv og produksjonen, avslutter Wenberg.

Avisa Nordland

FNs bærekraftsmål nummer 9.
FNs bærekraftsmål nummer 9.

- Fred og rettferdighet tar vi nesten som en selvfølge i Norge. Men selv her på berget er det en forutsetning for bærekraftig utvikling at vi har rettsvern og velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer. Media spiller en viktig rolle for å ettergå samfunnet og dets institusjoner, og bidra til en bærekraftig utvikling, forteller Bjarne Holgersen, administrerende direktør i Avisa Nordland.  

Avisa Nordland har fokus på FNs bærekraftsmål nummer 16. 

 

 

Altibox

FNs bærekraftsmål nummer 9.
FNs bærekraftsmål nummer 9.

- Som stolt draktsponsor står Signal sammen med Bodø/Glimt om å skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftsmål, sier Morten Stein, salgssjef i Signal Bredbånd.

Gjennom utbygging av fiber-infrastruktur i våre tre nordligste fylker bidrar Signal til å knytte sammen by og land, og levere teknologi som er en nøkkel til å kunne oppnå vedvarende økonomisk vekst gjennom høyere produktivitetsnivå og ved hjelp av teknologisk innovasjon. 

Svært konkret er FNs bærekraftsmål nummer 9: Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.

- For Signal er det viktig å kunne tilby de beste produktene og tjenestene til våre kunder og fremme samfunnsutvikling i grisgrendte strøk så vel som i byene, slik at folk kan får muligheten til arbeide og bo der de ønsker, fortsetter han.

Teknologi og digitalisering er sentralt for framdriften for alle målsettingene – en forutsetning for at de kan nås i tide.

- Alle bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftsmålene ender opp med at god teknologi er vesentlig. Det er for eksempel åpenbart for tiltak knyttet til klima-avtrykk – videokonferanser for mindre reising, transportsektorens utslipp, utslipp fra annen virksomhet, transparente betalingssystemer – alt handler om teknologi.

Salten Aqua

FNs bærekraftsmål nummer 14.
FNs bærekraftsmål nummer 14.

Lokal satsing står sterkt i Salten Aqua – Gruppen. På eiersiden er Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfarm og Gifas, familiselskap innen oppdrett lokalisert i Salten.

Salten Aqua har valgt å omfavne FN’s bærekraftsmål nummer 14 - «Liv under vann». Etter over 30 år med drift, anser vi det som svært viktig å gjøre bærekraftige investeringer i produksjonen, som foregår i vårt eget nærmiljø

 

 

 

Nobl

FNs bærekraftsmål nummer 11.
FNs bærekraftsmål nummer 11.

- Nobl har valgt å fronte FNs bærekraftmål nummer 11; bærekraftige byer og samfunn. Dette fokuset tar vi med oss inn når vi utvikler våre boligprosjekter, og stiller krav både til oss selv og våre leverandører for å sikre dette målet, sier administrerende direktør Mona Liss Paulsen.

- For oss dreier det seg bl.a om fysiske kvaliteter. Kvaliteten som stilles i prosjektet er høye. Billige og enklere løsninger har kortere levetid. Men det dreier seg også om andre kvaliteter som god arkitektur, nærhet til trafikknutepunkter og natur.

- Vi har og fokus på bruk av ren energi- fjernvarme. I Ramsalt brukes for eksempel dette også i byggetiden for å varme opp bygget. Etter at prosjektet er i drift  stiller med tjenester som trygger prosjektet og verdiene som finnes i det. Våre visjon gode hjem-hele livet, og våre verdier er å bygge og trygge. Dette fokuset mener vi er bærekraftig byer og samfunn til beste for de som er her i dag og framtidens generasjone, avslutter hun.

MyStore

FNs bærekraftsmål nummer 9.
FNs bærekraftsmål nummer 9.

Med bruk av teknologi jobber vi hver dag for å gjøre handel enklere, mer effektivt og bærekraftig for lokale, regionale og nasjonale næringsaktører. Tusenvis av nettbutikker er bygget på vår infrastruktur.

MyStore har valgt FNs bærekraftsmål nummer 9, som handler om bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Annonse fra Eliteserien: