FNs bærekraftsmål

Gi alt for ei bærekraftig fremtid

Sammen med disse aktørene setter vi FNs bærekraftsmål på dagsordenen på sesongen 2019s hjemmekamper.

Annonse:

Bodø/Glimt vil være en del av noe større, og gjøre det vi kan for å være med å forme en bærekraftig fremtid. Derfor setter vi denne sesongen fokus på FNs 17 bærekraftsmål, hvor hver kamppartner fronter ett av målene. 

Sparebank 1 Nord-Norge

Frontet bærekraftsmål nummer 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst", med fokus på delmål 8.3. 
Les bærekraftssakene her og her.

Bodø/Glimt

Frontet bærekraftsmål nummer 17 "Samarbeid for å nå målene", med fokus på delmål 17.3.
Les bærekraftssaken her.

Nobl

Frontet bærekraftsmål nummer 11 "Bærekraftige byer og samfunn".
Les bærekraftssaken her. 

Kirkens Bymisjon 

Frontet bærekraftsmål nummer 1 "Utrydde fattigdom". 
Les bærekraftssaken her.

Nordland Betong

Frontet bærekraftsmål nummer 13 "Stoppe klimaendringene". 
Les bærekraftssaken her.

Retura Iris 

Frontet bærekraftsmål nummer 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon".
Les bærekraftssaken her.

Labora AS

Frontet bærekraftsmål nummer 6 "Rent vann og gode santiør forhold".
Les bærekraftssaken her.

Nordic Smart House

Frontet bærekraftsmål nummer 9 "Innovasjon og infrastruktur".
Les bærekraftssaken her. 

Bodø Kommune 

Frontet bærekraftsmål nummer 3 "God helse".
Les bærekraftssaken her.

Salten Aqua

Frontet bærekraftsmål nummer 14 "Liv under vann".
Les bærekraftssaken her.

Widerøe 

Frontet bærekraftsmål nummer 9 "Innovasjon og infrastruktur".
Les bærekraftssaken her.

BRUS og RU

Frontet bærekraftsmål nummer 17 "Samarbeid for å nå målene". 
Les bærekraftssaken her.

Norconsult

Frontet bærekraftsmål nummer 11 "Bærekraftige byer og samfunn".
Les bærekraftssaken her.

Bodø Energi Varme

Frontet bærekraftsmål nummer 7 "Ren energi til alle".
Les bærekraftssaken her.

Annonse fra Eliteserien: