Utestengt for å ha kommet med rasistiske tilrop

6. desember ble sanksjonen sendt til personen som kom med rasistiske tilrop under hjemmekampen mot Besiktas.

Annonse:

I starten av november kom Bodø/Glimt med en uttalelse angående rasismesaken som fant sted under hjemmekampen mot Besiktas 26. oktober.

Tilropene som fant sted skal ha kommet fra en rad hvor en ikke navngitt bedrift hadde kjøpt billetter til denne enkeltkampen. Bedriften er på ingen måte direkte tilknyttet Bodø/Glimt som partner. Personen er heller ikke fast sesongkortinnehaver.

6. desember ble sanksjonen sendt til personen som kom med tilropene under kampen. Klubben har behandlet saken og konkludert med at personen har oppført seg i strid med Glimts samarbeidsbestemmelser og sanksjonsreglement, herunder punkt 5 (Grov sjikane, eller hatefulle ytringer med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning). 

Personen er ilagt 30 kampers utestengelse fra å være publikum på Aspmyra Stadion under treningskamper og offisielle kamper i regi av Bodø/Glimts A-lag. Dette er den strengeste sanksjonen i klubbens sanksjonsreglement

Klubben ser svært alvorlig på denne type hendelser, og det er avgjørende å ta et aktivt standpunkt mot rasisme og alle former for rasistiske ytringer og standpunkt som uttrykkes i forbindelse med klubb, spillere, dommere, publikum og ansatte eller arrangementer.

Vi presiserer at det er nulltoleranse for rasisme på våre arrangementer. Ingen må være i tvil om at rasisme ikke har noen ting å gjøre på Aspmyra, eller i samfunnet forøvrig.

Annonse fra Eliteserien: