Innkalling til årsmøte

Bodø/Glimt kaller inn til årsmøtet.

ÅRSMØTE
ONSDAG 7. MARS KL. 1800
ASPMYRA SPORTSBAR (3. ETG. ASPMYRA STADION)

Onsdag 7. mars kl. 1800 blir det årsmøte i FK Bodø/Glimt i vår nye Aspmyra Sportsbar (3. etg. Aspmyra stadion). Saksdokumentene til årsmøtet vil være tilgjengelig på klubbens nettsider fra 28. februar.

Da årsmøtet ikke er tilstrekkelig kunngjort i henhold til den frist som er definert i klubbens lover, vil årsmøtet under sak 2: Godkjenning av innkalling, måtte vurdere behovet for et eventuelt fortsettende årsmøte på et senere tidspunkt, og da innen utgangen av mars.

Annonse fra Eliteserien: