Fredrik André Bjørkan under bortekampen mot Odd 2019. Action Now.

Hva er Action Now?

Les alt om Action Now!

Annonse:

Action Now startet i 2019. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som de omforente politiske målene som er satt for verdenssamfunnet. Målene binder sammen land, bedrifter og mennesker og gir oss et felles internasjonalt språk. 

Overordna mål for programmet er delt i 3;

  1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
  2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til - og legge til rette for - innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning. 

Bærekraftsambassadører

I 2019 fikk vi med oss bærekraftsambassadører. Disse aktørene eier prosjektet sammen med oss, og har stilt seg bak ryggreklamen om å GI ALT for ei bærekraftig fremtid.

IRIS ble vår første bærekraftsambassadør.
Nordic Smart House ble den andre. 
Silent Partner og Energy Everywhere ble de siste to i 2019. Disse var også våre første internasjonale partnere. 

I 2020 stiller ambassadørene seg bak et internasjonal budskap: ACTION NOW. 

Disse er våre bærekraftsambassadører for 2020:

IRIS ble vår første bærekraftsambassadør.
Nordic Smart House ble den andre. 
Bodø Energi ble nummer tre.
…og flere er på vei! 

Kamppartnerskap som arena for FNs bærekraftsmål 

I 2019 fikk vi også fornyet vårt kamppartnerskap, hvor alle kamppartnere valgte seg ett bærekraftsmål å sette fokus på. Gjennom content saker på Avisa Nordland og på glimt.no, synlighet i sosiale medier og på kampdag knyttet de sin bedrift og sitt arbeid til FNs bærekraftsmål. Få en oversikt over alle kamppartnerne og deres bærekraftsmål for 2019 her, og 2020 her.

Den grønne drakten

Som et stunt byttet klubben ut den ikoniske gule drakten i to kamper, mot en grønn bærekraftsdrakt. Alle logoene til partnerne ble, med deres samtykket, byttet ut med FNs bærekraftsmål som partnerne selv valgte. Hvorfor klubben valgte å gjøre dette, kan du lese om her. For 2020 planlegges også bruken av bærekraftsdrakten, og mer informasjon kommer…

 

Inspirasjonsarenaen VINN (Vi Inspirerer Nord-Norge)

I vårt bedriftsnettverk fokuserer på bærekraftig utvikling. Store og små saker settes på dagsorden for å inspirere næringslivet til handling.

Akademiet

Gjennom året 2019 har også Bodø/Glimts akademi blitt med. Der har hvert av lagene valgt seg ut sitt bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet de har gjort her. I 2020 spiller akademiet 4 kamper på TV-aksjonsdagen 18. oktober for å øke kunnskapen om plast i havet og oppfordre donasjoner til en god sak. 

 

Annonse fra Eliteserien: