Fredrik André Bjørkan under bortekampen mot Odd 2019. Action Now.

Hva er Action Now?

Les alt om Action Now!

Annonse:

Action Now startet i 2019. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som de omforente politiske målene som er satt for verdenssamfunnet. Målene binder sammen land, bedrifter og mennesker og gir oss et felles internasjonalt språk. 

Overordna mål for programmet er delt i 3;

  1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.
  2. Bygge sterke lokalsamfunn. Bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Inspirere til - og legge til rette for - innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  3. Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning. 

I 2019 har vi fått med oss bærekraftsambassadører. Disse aktørene eier prosjektet sammen med oss, og har stilt seg bak ryggreklamen om å GI ALT for ei bærekraftig fremtid.

IRIS ble vår første bærekraftsambassadør.
Nordic Smart House ble den andre. 
Silent Partner og Energy Everywhere er de siste to. Disse er også våre første internasjonale partnere. 

Kamppartnerskap som arena for FNs bærekraftsmål 

I 2019 fikk vi også fornyet vårt kamppartnerskap, hvor alle kamppartnere valgte seg ett bærekraftsmål å sette fokus på. Gjennom content saker på Avisa Nordland og på glimt.no, synlighet i sosiale medier og på kampdag knyttet de sin bedrift og sitt arbeid til FNs bærekraftsmål. Få en oversikt over alle kamppartnerne og deres bærekraftsmål her. 

Den grønne drakten

Som et stunt byttet klubben ut den ikoniske gule drakten i to kamper, mot en grønn bærekraftsdrakt. Alle logoene til partnerne ble, med deres samtykket, byttet ut med FNs bærekraftsmål som partnerne selv valgte. Hvorfor klubben valgte å gjøre dette, kan du lese om her.

Akademiet

Gjennom året 2019 har også Bodø/Glimts akademi blitt med. Der har hvert av lagene valgt seg ut sitt bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet de har gjort her.

 

Annonse fra Eliteserien: